Verkoop

Bij de verkoop van een woning zorgen wij ervoor dat naast het bekende bord in de tuin, de woning te koop wordt aangeboden via onze eigen internetsite en dat de woning wordt aangeboden op Funda. Daarnaast zullen wij de verkopende partij vertegenwoordigen richting de kopende partij. En zullen uw belangen behartigen ten aanzien van de prijs.

Als u erover nadenkt uw woning te verkopen krijgt u te maken met een aantal stappen:
 

1. Oriënterend gesprek

Tijdens dit kosteloze gesprek komt één van onze makelaars bij u thuis om een indruk te krijgen van uw woning. Hij zal u vertellen wat de mogelijkheden zijn en wat u van ons kunt verwachten.
 

2. Opname van de woning

Als u besluit uw woning bij ons in de verkoop te zetten, wordt er een tweede afspraak gemaakt. De gegevens van uw woning worden genoteerd en er zullen foto’s worden gemaakt van uw woning.
 

3. Voortgang

Hierna zullen wij op kantoor brochures maken die wij kunnen uitgeven aan belangstellenden. Er komt een raampresentatie voor onze etalage, de woning komt op onze eigen internetsite en op Funda. En natuurlijk komt er een verkoopbord in uw tuin In overleg kunnen er advertenties worden geplaatst. Gedurende deze tijd houden wij contact met u, maar u kunt ook altijd contact opnemen met ons.
 

4. Bezichtigingen

Zijn er belangstellenden die uw woning willen bekijken dan melden wij dit van te voren. Een van onze makelaars gaat dan samen met de belangstellenden uw woning bekijken en zal na afloop aan u verslag doen. Als de belangstellenden erg geïnteresseerd zijn in uw woning is een tweede bezichtiging mogelijk.
 

5. Onderhandelingen

Als een belangstellende een bod uitbrengt op uw woning zal de makelaar samen met u overleggen wat u vanaf dat moment het beste kan doen. De onderhandelingen beginnen pas als de verkoper reageert op een bod. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met iemand in onderhandeling is. Een onderhandeling hoeft nog niet tot verkoop te leiden. De verkoper kan daarnaast wellicht nog graag willen weten of er nog meer belangstelling voor de woning is en daarom gaan bezichtigingen vaak nog wel gewoon door. De verkopende makelaar zal dan melden dat er een bod is gedaan op de woning. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandelingen met de eerste geïnteresseerde beëindigd zijn. De makelaar mag geen mededelingen doen over de hoogte van de biedingen.

Een vraagprijs kan tijdens onderhandelingen nog steeds worden verhoogd of verlaagd. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, is er sprake van een koop. Maar de potentiële koper kan ook een bod accepteren, zodat een koop tot stand komt.
 

6. Koop

Als u samen met de koper het eens bent over de koop van uw woning zal er een koopakte worden opgesteld. Daarin staan onder andere de volgende gegevens:
- De overeengekomen koopprijs
- De voorgenomen overdrachtsdatum
- De ontbindende voorwaarden
- De datum waarop de ontbindende voorwaarden komen te vervallen
- De eventuele lijst met roerende zaken die u overneemt komen op een aparte lijst

Deze akte wordt vervolgens ondertekend door u en door de kopers en zal worden doorgestuurd naar een notaris die zal zorgen voor het verdere transport. De kopers zullen naast de koopakte ook een ontvangstbevestiging tekenen waarna drie dagen bedenktijd ingaan.

Deze bedenktijd zal in een aantal situaties feitelijk langer zijn dan drie kalenderdagen. De bedenktijd begint te lopen op de dag volgende op de dag waarop de koper de koopakte heeft ontvangen. Met het opmaken en ondertekenen van de koopakte zal vaak al enige tijd verstrijken voordat de wettelijke bedenktijd aanvangt. Op de bedenktijd van drie dagen is de Algemene Termijnenwet van toepassing. Dat wil zeggen dat ten minste twee van de drie dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag mogen zijn. Daarnaast geldt dat in het geval de bedenktijd eindigt op een dergelijke dag, hij wordt verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
 

7. Inspectie

Tussen het moment van de verkoop van uw woning en de overdracht zitten vaak enkele maanden. Om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan zal er nog een inspectie plaatsvinden om te kijken of uw woning nog in dezelfde staat verkeert als bij de datum van koop en zullen de meterstanden worden opgenomen. U wordt bijgestaan door één van onze makelaars.
 

Contactgegevens

Zantman Makelaardij
Florynwei 1K
9251 MP Burgum
0511-461542

info@zantman-makelaardij.nl